ارتباط

دسترسی به بخش‌های مختلف شرکت مارستان

جهت دسترسی آسان و برقراری ارتباط با هر یک از بخش‌های مختلف شرکت مارستان فهرست زیر آماده شده است.

 فهرستی از آخرین مشتریان شرکت تجهیزات پزشکی مارستان در زیر عنوان می‌شود

ارتباط مستقیم با روابط عمومی شرکت مارستان

 • info@marestan.com
 • service@marestan.com
 • پست الکترونیک روابط عمومی
 • واحد خدمات پس از فروش

ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت

 • b.asnaashari@marestan.com
 • f.ayromlu@marestan.com
 • m.samet@marestan.com
 • a.sanei@marestan.com
 • مدیر عامل
 •  رییس هیئت مدیره
 • عضو هیئت مدیره
 • عضو هیئت مدیره
 • محمد باقر اثنی عشری
 • فرامرز آیرملوزاده
 • محمد علی سامت
 • ابوالفتح صانعی

ارتباط مستقیم با واحد فروش محصولات زایس

 • a.homaei@marestan.com
 • n.hemmati@marestan.com
 • n.sharafi@marestan.com
 • g.talebian@marestan.com
 • n.darvish@marestan.com
 • مدیر فروش
 • سوپروایزر فروش تجهیزات چشم پزشکی
 • کارشناس فروش دستگاه رادیوتراپی
 • ناظر فنی
 • کارشناس فروش و آموزش تجهیزات چشم پزشکی
 • علیرضا همائی
 • نازنین همتی
 • نوشین شرفی
 • گلناز طالبیان یزدی
 • نیلوفر درویش

ارتباط مستقیم با واحد فروش تجهیزات آزمایشگاهی

 • l.mollaahmadi@marestan.com
 • a.mirkharazi@marestan.com
 • s.alibakhshi@marestan.com
 • کارشناس فروش و بازرگانی
 • کارشناس فروش تجهیزات آزمایشگاهی
 • کارشناس فروش تجهیزات آزمایشگاهی
 • لیدا ملا احمدی
 • علی میرخرازی
 • سعید علی بخشی

ارتباط مستقیم با واحد خدمات پس از فروش

 • s.dastan@marestan.com
 • sh.farhadian@marestan.com
 • s.zavareh@marestan.com
 • m.akrami@marestan.com
 • m.safshekan@marestan.com
 • r.safaei@marestan.com
 • مسئول سرویس تجهیزات زایس
 • کارشناس سرویس تجهیزات زایس
 • مسئول سرویس تجهیزات تشخیصی
 • مسئول سرویس تجهیزات چشم پزشکی
 • کارشناس سرویس تجهیزات چشم پزشکی
 • کارشناس سرویس تجهیزات زایس
 • شیر مرد دستان
 • شهرام فرهادیان
 • صادق زواره
 • محمد اکرمی
 • مسعود صف شکن
 • رضا صفایی

ارتباط مستقیم با واحد بازرگانی

 • m.kalari@marestan.com
 • کارشناس بازرگانی
 • مرضیه کلاری

ارتباط مستقیم با واحد استاندارد و تضمین کیفیت

 • a.motie@marestan.com
 • مسئول تضمین کیفیت
 • افسانه مطیع

ارتباط مستقیم با واحد مدیریت ارتباط با مشتری

 • a.motie@marestan.com
 • مسئول رسيدگي به امور مشتريان
 • افسانه مطیع

 

شبکه های اجتماعی

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اخبار و رویدادهای ما مطلع شوید
با تشکر از شما